Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps.


 
Một số hình ảnh đại diện cho chương trình “Lễ hội giảm giá:
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 1
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 2
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 3
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 4
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 5
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 6
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 7
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 8
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 9
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 10
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 11
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 12
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 13
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 14
"Lễ hội giảm giá" từ đầm bầu Bumps - 15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét