Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Thay lời muốn nói

Thế rồi em chẳng tin tình yêu nữa! Bởi có bao giờ em nhìn thấy mặt mũi nó ra làm sao để tin tưởng. Nên một khi người đã bỏ em ra đi, thì đừng bao giờ cố chứng minh rằng người đã từng yêu em."
   LoadCell PDX | LoadCell QSA - Keli | LoadCell 0782 TOLEDO | LoadCell ZSFY - A 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét